Takwa

Takwa menurut bahasa berarti takut, waspada dan menjaga diri. Adapun menurut istilah Islam takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah swt dan menjauhi segala larangannya. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa karena takwa merupakan jalan menuju keselamatan, menjauhkan diri dari siksa api neraka

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”(QS Ali Imron : 102)

“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu”(QS Al-Lail : 17)

Bagaimanakah orang yang bertakwa itu?. Allah swt menerangkan kriteria orang yang bertakwa melalui surat Al-Baqarah ayat 3-4

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.”

Seorang yang bertakwa akan mempercayai perkara ghaib yaitu Allah swt, MalaikatNya dan hari kiamat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Al-Qur’an dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi terdahulu dan percaya akan adanya kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia. Puncaknya Allah menyatakan mereka adalah golongan yang mendapatkan petunjuk dan mereka berada dalam keuntungan.

“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.(QS Al-Baqarah : 5)

Takwa merupakan pintu dari segala kebaikan bahkan kewajiban puasa pun dilaksanakan karena dasar untuk menjadikan manusia bertakwa

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”(QS Al-Baqarah : 183)

Allah swt menilai manusia bukan dari keturunan, pangkat, jabatan atau kekayaan tapi Allah melihat kwalitas ketakwaannya. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bertakwa

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS Al-Hujurat : 13)

Akhirnya balasan untuk orang-orang yang bertakwa adalah sorga yang dipenuhi berbagai kenikmatan dan kesenangan

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman). mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.”(QS Al-Ra’d : 35)

 

Advertisements
Previous Post
Next Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: