Penunjukan Utsman Sebagi Khalifah dan Jasa-Jasanya Selama Memimpin

Menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat meminta beliau agar memilih pengganti sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah terdahulu, sehingga tidak akan terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Setelah mempertimbangkan usulan para sahabat, Amirul Mukminin memutuskan untuk membentuk sebuah dewan yang bertanggung jawab atas penunjukan Khalifah pengganti beliau. (more…)

Advertisements

Utsman bin Affan RA

Utsman bin Affan dilahirkan di Mekkah enam tahun setelah tahun Gajah. Beliau berasal dari bani Umayyah yang terkenal dengan kemahirannya dalam berdagang. Keluarga Bani Umayyah yang pedagang hidup dalam kecukupan, begitu juga Utsman bin Affan di masa mudanya. Sebagai seorang saudagar kain Utsman berlimpah harta dan menggunakan hartanya untuk hidup dalam kemewahan. (more…)